top of page

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

MOAC.png
BMEL_4c_supp_englisch_M.bmp

ดำเนินการโดยกลุ่มของ:

Consirtium AFCi Logo.jpg

การประสานงานโครงการ

GFA.png

หุ้นส่วนปฏิบัติการในประเทศไทย

logo_dlg_international.png
DOAE.png

"กุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาฟาร์มแบบคลัสเตอร์หรือแปลงใหญ่ในประเทศไทย คือการเสริมสร้างความสามารถและการพัฒนาในการดำเนิการหรือกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในด้านการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักร ตลอดจนการขยายการขายผลิตภัณฑ์ของตน

วิสัยทัศน์ของเราคือ คลัสเตอร์ฟาร์มใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และมีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และลูกค้าที่คล้ายกับฟาร์มขนาดใหญ่"  ​

 

คาร์สเตน ซีเบลล์,

ผู้นำทีมโครงการความร่วมมือเยอรมัน-ไทย ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มแบบคลัสเตอร์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย (06/2021)

bottom of page